Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en hoe we ermee omgaan. Zo leggen wij bijvoorbeeld uit waar en waarom uw gegevens opgeslagen worden. Ook leest u welke rechten u hebt over uw gegevens. De privacyverklaring kan in de loop van de tijd aangepast worden. Het is daarom handig om deze regelmatig te raadplegen.

Kooistra Geveltechniek

Deze verklaring is opgesteld voor alle websites die vallen onder Kooistra Geveltechniek. Dit zijn de volgende:

 • www.kooistrageveltechniek.nl

Op deze website verzamelen wij gegevens. In deze privacyverklaring leest u wat we met uw gegevens doen.

Contactgegevens:

Kooistra Geveltechniek
W: www.kooistrageveltechniek.nl
T: 0515 33 89 01
E: info@kooistrageveltechniek.nl
De Marne 106 | 8701 MC | Bolsward

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Kooistra Geveltechniek. Deze zijn de volgende:

 1. Analytics

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren en onze dienstverlening daarop af te stemmen. Dit doen wij door middel van Google Analytics.

Op de sites worden tijdelijke cookies gebruikt. Deze kunnen geregistreerd worden, maar worden niet door ons gebruikt of naar u herleidbaar opgeslagen.

ONTVANGERS

De websites en back-ups van Kooistra Geveltechniek worden gehost bij Init3. Als u contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft.

HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

 1. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem. Uw naam en persoonlijke gegevens zijn daar niet aan verbonden. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

JOUW RECHTEN

 1. Recht op inzage
  U hebt het recht om altijd uw gegevens op te vragen bij Kooistra Geveltechniek. Dit kan zowel telefonisch als via de e-mail. U krijgt dan een overzicht met uw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet (meer)? Dan kunt u die wijzigen door contact met ons op te nemen. Dit kan zowel telefonisch als via de e-mail.
 3. Recht op wissen van gegevens
  Wilt u niet langer dat jouw gegevens bij Kooistra Geveltechniek vastgelegd worden? Dan kunt u ons vragen jouw gegevens te wissen.
 4. Recht op het indienen van een klacht
  Als u vindt dat wij niet goed met uw gegevens omgegaan zijn dan kunt u een klacht indienen.
 5. Recht op stop gegevensgebruik
  Wilt u niet dat wij uw gegevens gebruiken? Dan heeft u het recht op het stopzetten van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wilt u zich beroepen op één of meer van bovenstaande rechten? Dat kan op twee manieren: